Cookies beleid

 

Wat zijn cookies?

 

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erin dat in uw browser (bijv. Chrome of Firefox) of op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Voor de webtoepassing is het voornaamste doel van een cookie het gebruik van deze toepassing te vergemakkelijken. Een dergelijk bestand slaat informatie op, zoals uw taalvoorkeur voor de toepassing. Hierdoor kunnen wij bepaalde instellingen of voorkeuren onthouden wanneer u onze webtoepassing gebruikt. Als u de webtoepassing opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw naar de toepassing gestuurd.  Op deze manier herkent de toepassing uw browser en kan zij bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden.

 

Waarom gebruiken we cookies?

 

Daoust NV, die de webtoepassing beheert, gebruikt één type cookie op de webtoepassing, namelijk de essentiële cookies. Het gebruik van functionele cookies en analytische cookies wordt op dit moment niet beoogd.

 

Lijst van essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de webtoepassing te kunnen bezoeken.  Wegens de technische noodzaak geldt alleen een informatieverplichting. Deze cookies worden geplaatst zodra u de webtoepassing bezoekt.

 

Naam Vervaldatum  Inhoud  Doel
daoust_session 24 uur / Staat toe dat de huidige sessie van de gebruiker onthouden wordt.
daoustCookieConsent 7 dagen / Laat de GDPR pop-up verschijnen en de selectie
XSRF-TOKEN 24 uur / Maakt het mogelijk om veilig een account aan te maken/ Aanvraagformulieren in te dienen om klant of huishoudhulp te worden

 

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geïnstalleerd en hoe kan ik ze verwijderen?

 

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geplaatst of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. De onderstaande links leggen uit hoe u dit kunt doen.

 

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge

 

Wijziging in het cookiebeleid

 

Daoust NV kan haar cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken. Onder deze verklaring kunt u zien wanneer de laatste wijziging is aangebracht. Wij raden u aan het cookiebeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen

 

Contacteer ons

 

Indien u vragen heeft over het cookiebeleid of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wenst over de waarborgen die Daoust NV biedt, kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijke Gegevensbescherming (Data Protection Officer) via dpo@daoust.be.

Deze verklaring werd bijgewerkt op 4 oktober 2022.

 

Meer informatie over cookies

 

Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vindt u nuttige informatie over cookies en de in België geldende wet- en regelgeving: zie hier

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens? 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Daoust NV, host van de website www.daoust.be.

Daoust NV

Maatschappelijke zetel : Galerie Porte Louise 203/5, 1050 Bruxelles

KBO: 0400.523.292

E-mail : dpo@daoust.be

 

Privacy: verwerking van persoonsgegevens

 

Bij Daoust n.v. hechten we veel belang aan het respecteren van uw privacy. Daarom hebben wij onze privacyverwerking bijgewerkt voor alle personen van wie Daoust n.v. als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt

 

Rechten en plichten van de werknemers en werkzoekenden 

Bij het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten, eerbiedigt Daoust de rechten van de werknemers en werkzoekenden:

  • Klik hier om meer te weten over de rechten en verplichtingen in Vlaanderen, betreffende het decreet van 10 december 2010.
  • Klik hier (hier voor de FR versie) om meer te weten over de rechten en verplichtingen in Brussel, betreffende de ordonnatie van 14 juli 2011.

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Interim: Klik hier!

Algemene voorwaarden Dienstencheques: Klik hier!

 

Klokkenluidersbeleid

 

Omdat integer en ethisch handelen aan de kern van onze familiale waarden staan, zorgt Daoust ervoor dat er een klokkenluiderschema beschikbaar is..

 

Dit schema dient als leidraad en biedt de mogelijkheid elke inbreuk van wettelijke en reglementaire normen op een vertrouwelijke manier te melden.

 

Een inbreuk van wettelijke en reglementaire normen melden kan via de volgende kanalen:

Het gedetailleerd klokkenluidersbeleid kan hier geraadpleegd worden.